ما شرکت در نمایشگاه سنگ شرق میانه در دبی

07-12-2019

شرق میانه سنگ

2019.NOV.25-28
مرکز تجارت جهانی دبی
جاده شیخ زاید مرکز تجارت میدان
P.O. جعبه 9292 دبی امارات متحده عربی

غرفه NO.:AR G207


ما جدید ترین ابزار الماس پیشرفته مانند الماس تیغه اره، مخرب به الماس صیقل، سیم الماس را.

خوش آمدید به وب ما و بحث بیشتر صادقانهآخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی